Chuyển tới nội dung

Vua Seeding

SEEDING GROUP

Brand awareness & Conversion

Lý do nên dùng seeding

để làm Brand & Bán hàng

Lý do nên dùng seeding để

Làm Brand & Bán hàng

1. Loại nội dung 1

Tăng nhận diện thương hiệu

Vua Seeding đưa thương hiệu sản phẩm xuất hiện trên toàn bộ các group cộng đồng mục tiêu, được cộng đồng nhắc đến thương hiệu một cách liên tục và lâu dài.

Tăng nhận diện thương hiệu

Vua Seeding đưa thương hiệu sản phẩm xuất hiện trên toàn bộ các group cộng đồng mục tiêu, được cộng đồng nhắc đến thương hiệu một cách liên tục và lâu dài.

Tăng nhận diện thương hiệu

Vua Seeding đưa thương hiệu sản phẩm xuất hiện trên toàn bộ các group cộng đồng mục tiêu, được cộng đồng nhắc đến thương hiệu một cách liên tục và lâu dài.

2. Loại nội dung 2

Một trong những yếu tố để xây dựng thương hiệu thành công là phải xây dựng được “hệ cảm xúc” tích cực mỗi khi nhắc đến hoặc nhìn thấy tên thương hiệu. Trong đó, yếu tố UY TÍN là điều không thể thiếu.

  • Branding hiệu quả hơn: So với các kênh làm branding khác thì Seeding là kênh hiệu quả nhất và ngắn nhất để gây dựng UY TÍN THƯƠNG HIỆU thông qua hàng loạt các đánh giá tích cực từ cộng đồng nói về tên thương hiệu (Khách hàng có xu hướng tin vào cộng đồng hơn là tự doanh nghiệp nói về sản phẩm)
  • Branding hiệu quả hơn: So với các kênh làm branding khác thì Seeding là kênh hiệu quả nhất và ngắn nhất để gây dựng UY TÍN THƯƠNG HIỆU thông qua hàng loạt các đánh giá tích cực từ cộng đồng nói về tên thương hiệu (Khách hàng có xu hướng tin vào cộng đồng hơn là tự doanh nghiệp nói về sản phẩm)
  • Branding hiệu quả hơn: So với các kênh làm branding khác thì Seeding là kênh hiệu quả nhất và ngắn nhất để gây dựng UY TÍN THƯƠNG HIỆU thông qua hàng loạt các đánh giá tích cực từ cộng đồng nói về tên thương hiệu (Khách hàng có xu hướng tin vào cộng đồng hơn là tự doanh nghiệp nói về sản phẩm)

3. Loại nội dung liệt kê

4. Bảng so sánh giá

DANH MỤC CÔNG VIỆC
MỤC 2
BÁO GIÁ
Ready Blocks
Ready Pages
150
250
Ready Pages
150
250